POLSKA

Abp Jan Paweł Lenga decyzją bp Meringa, ma powstrzymać się od głoszenia kazań i publicznego przewodniczenia liturgii

Abp Jan Paweł Lenga, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, ma powstrzymać się od głoszenia kazań i publicznego przewodniczenia liturgii. Ten sam zakaz dotyczy wypowiedzi dla mediów – poinformował KAI kanclerz włocławskiej Kurii ks. dr Artur Niemira.
To jest ten sam W. Mering, który nie chciał mnie przyjąć jako rektor do mojego macierzystego semiunarium diecezjalnego w Pelplinie po wyrzuceniu mnie z Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych (pisałem już o nim na blogu i patrzcie, co za przypadek?).
Przypominam: Z dokumentów znajdujących się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że w drugiej połowie lat 70 Wiesław Mering został zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Lucjan. Według Jana Żaryna współpracował z wywiadem w sposób świadomy. W odpowiedzi na zarzuty Mering zaprzeczył współpracy ze służbami PRL.

Chociaż może się to wydawać niesprawiedliwe, że Boże dzieci muszą cierpieć pod rządami fałszywego proroka i antychrysta, to niech wiedzą o tym: Wszystkie dusze na tym świecie — aby przejść oczyszczenie — muszą, do pewnego stopnia, znieść ból odrzucenia i cierpienia, jaki  zniosłem Ja.

DUCHOWOŚĆ

Niszczące rozpoznawanie emocji

Skłonność do rozpoznawania wszelkich emocji rodzi zabójcze dla życia uczucia. Potrzeba wielkiej odwagi by nie identyfikować się z żadną przeżywaną emocją ale nagrodą jest nieustanne głębokie przeżywania witalności życia.

Trevignano Romano

Trevignano Romano 18 lutego 2020 r.

Trevignano Romano 18 lutego 2020 r.
Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w swoim sercu. Umiłowane dzieci, patrzcie na wszystko, co dzieje się wokół was, Kościół się rozpada, wraz z wieloma moimi konsekrowanymi osobami, trzęsienia ziemi są wszędzie, wirusy się rozprzestrzeniły, gospodarka się załamuje, a jednak wasza Wiara wciąż jest słaba. Czyż naprawdę nie zdajecie sobie z tego wszystkiego sprawy? Jesteście w środku wiru i pośrodku bitwy, i dopiero jeśli zdacie sobie z tego sprawę, wtedy będziecie mogli wzrosnąć w swojej wierze, będziecie zdolni zgiąć kolana w modlitwie. Nawracajcie się, dzieci, będę z wami za każdym razem, gdy będziecie mnie wzywać. Teraz zostawiam was z moim świętym błogosławieństwem, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen ”.

Trevignano Romano 18 February 2020
Dear my children, thank you for having answered my call in your heart. Beloved children, look at everything that is happening around you, the Church is collapsing, along with many of my consecrated persons, earthquakes are everywhere, viruses have taken their way, the economy is collapsing, yet your Faith continues to be weak, but don’t you really realize all this? You are in the middle of a vortex and in the battle and if only you realized all this, then you would increase your Faith, you would bend your knees in prayer. Convert yourselves children, I will be with you every time you call on me. Now I leave you with my holy blessing, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, Amen ”.

Trevignano Romano 18 febbraio 2020
Cari figli miei, grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore. Amati figli, guardate tutto quello che sta accadendo intorno a voi, la Chiesa è al tracollo, insieme a molti miei consacrati, i terremoti sono ovunque, i virus hanno preso la loro via, l’economia sta crollando, eppure la vostra Fede continua ad essere debole, ma davvero non vi rendete conto di tutto ciò? Siete nel bel mezzo di un vortice e nella battaglia e se solo vi rendeste conto di tutto ciò, allora aumentereste la vostra Fede, pieghereste le vostre ginocchia nella preghiera. Convertitevi figli, io sarò con voi ogni volta che mi invocherete. Ora vi lascio con la mia santa benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen”.